Work > [flo#3] - 7W 34th Street

[flo]#3 detail
[flo]#3 detail
archival pigment print on Photo-Tex
23' x 14'
2010